‘Paarden slachtoffer van kwakzalvers’

“Paarden zijn het slachtoffer van foute diagnoses gesteld door honderden kwakzalvers en alternatieve genezers, zoals iriscopisten en mensen met een wichelroede. Dat leidt ertoe dat paarden bijvoorbeeld kreupel blijven of rugklachten houden”, aldus Julius Peters van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

Daarom komt de KNMvD met het voorstel alle in Nederland woonachtige paarden ieder half jaar verplicht te laten keuren door een dierenarts. Een mooi gebaar richting het paard… Slim ook! Want is dit niet een beetje de wereld op z’n kop? Hiermee lijkt de KNMvD meteen de oplossing te hebben gevonden om de teruglopende inkomsten van de dierenarts te ‘herstellen’; de dierenarts die steeds vaker gepasseerd wordt omdat de eigenaar meer vertrouwen heeft in een alternatieve genezer….

Zou het niet voor paard èn eigenaar fijner zijn als (sommige) dierenartsen zich íets meer zouden verdiepen in de OORZAAK van een blessure voordat er symptoombestrijders voorgeschreven worden? Vaak is die oorzaak te verhelpen door een behandeling door een gediplomeerd therapeut met iets meer specifieke kennis van het paardenlijf. Daarom werk ik, als therapeut, graag SAMEN met de dierenarts. Als ik denk dat het paard er bij gebaat is, zal ik altijd adviseren een specialist (DA, paardenarts, paardentandarts, hoefsmid, etc.) te raadplegen. Andersom zijn er gelukkig steeds meer dierenartsen in mijn omgeving die mij raadplegen als (de oorzaak van) een blessure door mij verholpen kan worden. En mooie samenwerking waarbij het welzijn van het paard ècht centraal staat.

Deels heeft de KNMvD gelijk: er lopen ook in de paardenwereld ‘kwakzalvers’ rond maar helaas heeft ook niet iedere dierenarts evenveel (actuele!) specifieke kennis van paarden. De slachtoffers hiervan pik je er bij een halfjaarlijkse gezondheidskeuring zó uit; ik vind het een prachtig initiatief ten behoeve van het welzijn van het paard. Maar niet als zo’n keuring in het leven geroepen wordt als financiële compensatie voor de dierenarts.

En nee, ik lees geen irissen en heb geen verstand van wichelroedes. Gelukkig begrijp ik wèl de anatomie en biomechanica van het paard.